Programa editor de partituras

15.9.19

Bo comezo do curso 2019-20


Normas da aula de música.

Normas da aula de música:
·        1.    Entregar os tarefas individuais do caderno  nos prazos fixados. Non se recollerá nada fora de             prazo.
·         2.  Preparar as cancións de frauta nos prazos fixados. Non haberá repetición de exames de frauta.
·         3.    Se se falta a clase o neno ou a nena será o responsable de preocuparse das tarefas de música.
·         4.   Non se poderá escribir o nome das notas nas partituras das cancións de frauta, suporá a                      eliminación do exame.
·         5.  Traer o material de música a clase: Caderno , frauta, axenda, e  lapis, sempre.
·         6.    Portarse ben e cumprir as normas.